Grewar: Stamboom

Tuis

Jongste nuus

Grewar: Kort geskiedenis
Grewar: Stamboom

Grewar: Naamstudie

Bedrywighede
Familiestaaltjies
Fotoalbum

Skakels
Kontak ons

Grewar-genealogie Suid-Afrika

Grewar Genealogy South Africa

DAVID McKENZIE GREWAR (geb. 22:06:1796 te Linlithgow, Skotland)

Hierdie stamboom van die Grewars is die publieke een wat slegs inligting oor afgestorwe Grewars bevat. Inligting oor Grewars wat nog in lewe is, sal in die privaat-stamboom opgeneem word. As daar dus bona fide-navorsers is wat iets oor die Grewars van die afgelope sowat 50 tot 70 jaar wil weet, kan hulle daarvoor by my aansoek doen. Vertroulike inligting oor mense wat nog leef, sal nie blindelings aan enigiemand verskaf word nie, tensy toestemming uitdruklik deur die betrokke persone aan my gegee word.

Laai gerus die volledige stamboom hier af (wagwoordbeskermd).

Die volgende simbole en afkortings word in hierdie stamboom gebruik: * gebore, = gedoop, x getroud, xx tweede huwelik, % geskei, + gesterf, ca ongeveer, d/v dogter van, s/v seun van, a aankoms, k kinders.

Kort geskiedenis

DAVID MCKENZIE GREWAR is op 22:06:1796 in Linlithgow, sowat 25 km Wes van Edinburgh, in Skotland gebore. Hy is op 25:06:1796 gedoop.

Die Britse goewerneur aan die Kaap, Goewerneur Macartney, het in 1817 aan kapt. Benjamin Moodie opdrag gegee om 200 Skotse ambagsmanne in Skotland te werf en na Suid-Afrika te bring. Die skeepseienaar was glo John Murray II (my Murray-stamvader) van Kaapstad. Die juisdheid daarvan kon nog nie bevestig word nie.

Die 200 ambagsmanne is met drie skepe na Suid-Afrika vervoer. Op 04:06:1817 het die "Brilliant" in Tafelbaai aangekom, op 23:08:1817 die "Garland" en op 24:09:1817 die "Clyde". Saam met David Grewar was sy broer John. Dit is nie seker op watter een van die drie skepe die twee broers Grewar gereis het nie.

Op 11 November 1817 het John 'n skuldbewys van 350 riksdaalders ten gunste van kapt Benjamin Moodie onderteken "vir waarde ontvang". 'n Mens kan aanvaar dat dit moontlik sy reisgeld (passaat-koste) van Skotland na Suid-Afrika was. John het blykbaar nie daarin belang gestel om in Suid-Afrika aan te bly nie. Nadat hy 'n tyd lank in Waalstraat, Kaapstad, as kuiper gewerk het, het hy op 'n skip geklim en "na die Ooste" vertrek. Hy is waarskynlik na Australië, want in Wes-Australië is heelwat Grewars met die voornaam John. Die meeste van hulle is in die landboubedryf. ('n Paar dekades gelede was daar 'n Minister van Landbou in die Wes-Australiese parlement met die naam John Grewar. Ek het dié inligting in 'n biblioteek in Adelaide, Suid-Australië, gevind toe ek in 1981 in Adelaide gewoon het. Ek het ook met 'n John Grewar in Wes-Australië gekorrespondeer. Hy kon egter nie met sekerheid sê of sy stamvader die man is wat in 1817 in Suid-Afrika as kuiper gewerk het nie).

Op die PR-lys ("Permission te Remain") van 30:03:1818, by nr. 2147, verskyn die naam David McKenzie Grewar.

David het met 'n skip na Algoabaai vertrek en het hom op die dorpie Uitenhage gaan vestig waar hy 'n wamaker van beroep was. Sy woonadres was Cuylerstraat, Uitenhage.

Op 01:10:1831 tree David op Uitenhage in die huwelik met Johanna Catharina Frederika Marais, dogter van Christoffel Gerhardus MARAIS en Maria Magdalena (geb. DANNHAUSER) van "Wydersrivier", Albertinia, Distrik Swellendam. Johanna is op 23:03:1811 gebore, op 26:10:1811 gedoop en op 10:04:1874 oorlede. Die twee het 12 kinders gehad.

Nageslagte van David McKenzie Grewar en sy vrou Johanna Catharina Frederika Marais. (12k)

b1 Maria Magdalena Rosina Grewar * 22:07:1832 = 23:08:1832 + 21:04:1834 te Uitenhage
b2 JOHN CHARLES GREWAR * 23:10:1833 = 07:11:1833 + 15:10:1835 te Uitenhage
b3 Janet Gertruida Grewar * 02:08:1835 = 24:09:1835 x 15:02:1855 met Salomon Ferreira van Gamtoosrivier
b4 Maria Elizabeth Grewar * 11:05:1837 = 14:06:1837 + 20:06:1841 te Uitenhage
b5 Johanna Catharina Grewar * 10:12:1838 = 14:02:1839 + 20:06:1841 te Uitenhage
b6 CHRISTOFFEL JOHN GREWAR * 28:10:1840 = 04:12:1840 te Uitenhage + 12:08:1928 te Clocolan (?) x 24:01:1867 te Humansdorp met Johanna Dorothea LOUWRENS * 21:10:1843 + 21:12:1925 te Clocolan (?). (11k)
c1 Susan (Lilly) Grewar * 09:10:1868 + 08:08:1939 x Peter Truby van Ficksburg
c2 DAVID MCKENZIE GREWAR * 02:03:1870 te Ficksburg = 29:05:1870 + 11:02:1940 x Anna Elizabeth Lindeque * 06:05:1873 + 21:01:1954. (Geen kinders)
c3 PETER GEORGE LOUWRENS GREWAR * 20:01:1872 te Clocolan = 10:03:1872 te Clocolan + 20:09:1937 en begrawe op Clocolan x 15:07:1902 te Clocolan met Ignasina Wilhelmina VAN ROOYEN * 13:10:1872 te "Marakabi", Clocolan + 22:10:1958 en begrawe op Clocolan. (8k)
d1 Esther Eudora (Grewar) MICHAU * 04:04:1903 te Germiston + 24:07:1985 te Worcester x 10:12:1939 te Merweville met Gerhardus Nicolaas Michau * 12:07:1911 te Caledon + 08:03:1997 te Worcester. Hul as is op Henley-on-Klip - waar hul seun Gerald tans woon - gestrooi. (2k)
e1 Mercia * 1941 te Ceres x 1964 te Worcester met Marthinus * 1939 te Riversdale. (3k) (slegsdooies-info verwyder)
e2 Gerald Michau * 28:09:1944 te Ceres = Ceres + 10:07:2004 te Johannesburg x 04:11:1972 te Germiston met Marilyn * 1948 te Germiston ÷ 1993 (3k)
d2 CHRISTO LOUWRENS GREWAR * 03:06:1905 te "Skeefkop", Clocolan + 12:12:1983 te Clocolan en begrawe te Clocolan x 16:01:1935 te Ficksburg met Maria VAN NIEKERK * 09:05:1910 te Ficksburg + 19:11:1959 te Clocolan en begrawe te Clocolan (3k) xx 18:12:1964 met Elizabeth VAN ZYL (nee Heiberg) * 02:07:1910 te Dealsville + 1986 te Ventersburg en begrawe te Clocolan. (geen kinders)
e1 PETER * 1936 te Clocolan x 1962 te Clocolan met Anna * 1939 te Ficksburg ÷ 1985 (slegsdooies-info verwyder)
e2 Annatjie * 1938 te Clocolan x 1963 te Clocolan met Desmond van Zyl * 03:06:1937 te Bloemfontein + 28:08:1982 te Tweespruit (4k) (slegsdooies-info verwyder)
e3 IGNATIUS (NAAS) MARTHINUS GREWAR * 15:07:1942 te Clocolan + 17:06:1990 te Saaiplaas, Virginia en begrawe 20:06:1990 te Clocolan x 1969 te Clocolan met Susanna * 1948 te Clocolan (2k) xx 1991 te Virginia met Peter * 1946 te Port Elizabeth (geen kinders). (slegsdooies-info verwyder)
b6c3d3 PETER GEORGE GREWAR * 16:03:1907 te Clocolan + 09:02:1970 te Pretoria en begrawe te Petrus Steyn x (?) 1936 te Edenburg met Anna Johanna VAN ROOYEN * 26:02:1911 te Edenburg + 20:02:1993 te Hoopstad en begrawe te Petrus Steyn (3k)
e1 PETER GEORGE GREWAR * 21:05:1943 te (plek?) + 06:02:1968 te Petrus Steyn en begrawe te Petrus Steyn x (datum?) te Ariamsvlei met Isa * 1944 te Upington (1k) xx 1969 te Upington met John * 1944 te Petrus Steyn (slegsdooies-info verwyder)
e2 Ignasina * 1945 te Petrus Steyn x 1970 te Petrus Steyn met Johannes * 1946 te Kroonstad (3k) (slegsdooies-info verwyder)
e3 CORNELIS JOHANNES GREWAR * 12:05:1952 te Petrus Steyn + 06:07:1989 te Lichtenburg x 1972 te Fontaine Bleau, Johannesburg met Estelle * 1954 te Johannesburg (3k) ÷ 1981 xx 1982 te Vryburg met Aletta * 1955 te (plek?) (1k) (slegsdooies-info verwyder)
b6c3d4 FRANCIS MARTIN GREWAR (oom Rex) * 12:11:1908 te Clocolan + (?) te Clocolan en begrawe (?) te Clocolan x 12:12:1953 te (?) met Johanna Catharina (Bubbles) de Bruyn * 09:01:1908 te (?) + (?) te Clocolan en begrawe te Clocolan (Geen kinders)
b6c3d5 Dorothea Presciosa (Grewar) (Hauptfleisch) Coetzee * 09:05:1910 te Clocolan + te Pretoria. Haar as is oor die graf van Andries Hauptfleisch in Agter-Paarl gestrooi x 14:04:1945 met Andries Charl Hauptfleisch * 29:03:1909 te Paarl + 27:03:1951 (verdrink te Hermanus) en begrawe te Agter-Paarl (2k) xx 16:07:1969 te Londen met Jan Christoffel Coetzee * 10:04:1912 te Graaff-Reinet + 16:09:1999 te Pretoria en begrawe in Pretoria-Oos (Geen kinders)
e1 Ignasina * 1946 te Paarl x 1965 te Pretoria met Johannes * 1939 te (?) ÷ (?) (4k) (slegsdooies-info verwyder)
e2 Frederika * 1947 te Paarl = Noorder Paarl x 1970 te Bloemfontein met Karl * 1945 te Standerton ÷ 1986 (1k) (slegsdooies-info verwyder)
b6c3d6 Eunicé Phoebé (Grewar) Murray * 16:06:1912 te Clocolan + 22:08:1994 te Humansdorp en begrawe op 27:08:1994 te Kareedouw x 25:02:1941 te Clocolan met ds. Samuel Murray * 21:07:1913 te Loxton, sterf op 18 Augustus 2005 op Humansdorp en begrawe op Kareedouw (5k)
e1 Isak * 1943 te Port Elizabeth x 1969 te Somerset-Oos met Johanna * 1943 te Somerset-Oos (2k) (slegsdooies-info verwyder)
b6c3d6e2 Peter * 1946 te Port Elizabeth x 1980 te Adelaide (Suid-Australië) met Denise Christine Boehm * 06:09:1951 te Albany (Wes-Australië) ÷ 1984 + 1996 (geen kinders) xx 30:03:1991 te Virginia met Susanna * 1948 te Clocolan (geen kinders) (slegsdooies-info verwyder)
e3 Samuel * 1947 te Hofmeyr x 1971 te Port Elizabeth met Eulogia * 1951 te Pretoria (4k) (slegsdooies-info verwyder)
e4 Christo * 1950 te Mariental (S.W.A.) x 1975 te Tarkastad met Maria * 1951 te Bedford (3k) (slegsdooies-info verwyder)
e5 Eunicé * 1957 te Paarl x 1983 te Jeffreysbaai met George * 1958 te Humansdorp (2k) (slegsdooies-info verwyder)
b6c3d7 DAVID MCKENZIE GREWAR * 03:01:1914 te Clocolan + 09:12:1938 te "Hope Valley", Ficksburg. Hy het sy nek gebreek, nadat hy in 'n rivier op die plaas geduik het.
b6c3d8 CORNELIUS HELGAARD GREWAR * 12:02:1916 te Clocolan + 17:07:1977 te Somerset-Wes x 20:06:1942 te Somerset-Wes met Helena Aletta Mans * 23:10:1919 te Somerset-Wes (4k)
e1 Helena * 1944 te Strand = Somerset-Wes x 1968 te Stellenbosch met Hermias * 1943 te Pretoria = Riviera, Pretoria (4k) (slegsdooies-info verwyder)
e2 DAVID * 1946 te Somerset-Wes x 1971 te Randfontein met Annette * 1944 te Boksburg (3k) (slegsdooies-info verwyder)
e3 Ignasina * 1950 te Bellville x 1973 te Somerset-Wes met Henry * 1946 te Kitwe, Zambië ÷ 1982 (2k) (slegsdooies-info verwyder)
e4 JUAN * 1954 te Somerset-Wes x 1985 te Windhoek met Tanja * 1959 te Windhoek (2k) (slegsdooies-info verwyder)
b6c4 CHRISTOFFEL JOHN (Jack) GREWAR * 14:06:1873 te Clocolan (?) = 27:07:1873 + 21:09:1928 te (?) x (datum?) te (plek) met Mercia Gussie * (?) te (?) (enige kinders?)
d1 Majoor Joyce Grewar * (?) te (?) x (?) te (?) met Dannaher
b6c5 CORNELIUS GREWAR * 19:12:1875 te (Clocolan?) = 20:02:1876 + 06:10:1897 te Jeppe Hospitaal, Johannesburg
b6c6 GEORGE FREDERIK GREWAR (Germiston) * 28:03:1878 te (Clocolan?) + 22:12:1928 te Sabie x 23:04:1902 te (?) met Johanna Catharinna Maria Prinsloo * (?) te (?) + 29:08:1959 te (?) (5k)
d1 GARFIELD LAWRENCE GREWAR (Alberton) * 22:10:1903 te (?) + 24:02:1966 te Alberton x 27:02:1925 te Alberton met Martha Maria Jacobs * (?) te (?) + 19:03:1990 te Richardsbaai en begrawe te Richardsbaai (2k)
e1 DAVID MCKENZIE GREWAR (Lid van die Presidentsraad, Adjunk Administrateur van die O.V.S., Voorsitter van die O.V.S. Landbou-Unie, L.U.K. van die O.V.S., en eienaar van Hope Valley, Ficksburg) * 06:08:1927 te (?) + 14:03:1990 x 24:04:1954 te Fort Beaufort met Johanna Petronella Maree * 14:07:1928 te (?) (4k)
e2 Elsabé Katrina Grewar * 31:07:1942 te (?) x 09:01:1965 te (?) met Ernst Gräter * (?) te (?) + (?) (1k?)
d2 Christiana Prisiosa Grewar * 16:09:1905 te (?) x (datum?) te (plek?) met Fritz Ebert * (datum?) te (plek?) (3k)
d3 CHRISTOFFEL JOHN GREWAR * 02:12:1911 + (ongetroud)
d4 LOURENS JOHANNES PRINSLOO GREWAR * 25:06:1913 te (?) x (datum?) te (plek?) met Wilhelmina Dry * (datum?) te (plek?) (2k)
e1 GEORGE FREDERIK GREWAR * (datum?) te (plek?)
e2 Petronella Grewar * (datum?) te (plek?)
d5 Wilhelmina (Mina of Alma) Grewar * 04:10:1916 te (plek?) x 02:07:1937 te (plek?) met Harry Ibbertson * (datum?) te (plek?) + sneuwel in oorlog 17:12:1941 xx 17:12:1946 te (plek?) met Jerry Ross-Munro (geen kinders)
b6c7 Johanna Dorothea Grewar * 30:05:1830 te (plek?) x (datum?) te Ladybrand met (naam?) van Huyssteen (2k)
d1 Doris van Huyssteen
d2 Johannes van Huyssteen * (datum?) te (plek?)
b6c8 JACOBUS HERCULES GREWAR (Oom Kotie van Ermelo) * 15:07:1882 te (plek?) + 30:03:1969 te Eremelo x (datum?) te (plek?) met Carolina Dippenaar (kinders?)
d1 Helena Lavina Grewar * (datum?) te (plek?) x Groenewald xx Moore (1k)
e1 Cornelius Groenewald
b6c9 Maria Elizabeth Grewar * 14:10:1885 (plek?) + 11:01:1959 x David (Paddy) Moore van Ficksburg
d1 Doreen Moore * (datum?) te (plek?) x Eaton ?
d2 David Moore * (datum?) te (plek?) x (datum?) (plek?) met Helena Lavina Groenewald (geb. Grewar)ose Owen (1k)
d1 Peggy x Siebörger
b7c11 DOUGLAS GREWAR * 17:07:1894 + 17:11:1894 Kleinpoort, Uitenhage
b8 DAVID GREWAR (Wepener - Marquard) * 27:03:1844 te Cuylerstraat, Uitenhage + 07:07:1914 te Johannesburg x Johanna Catharina van Rooyen van Dwarsrivier, Uitenhage * 10:10:1846 + 25:03:1904 David was 'n boer in die Wepener-distrik (10 k)
c1 Carolina Frederika * 18:11:1869 (ongetroud) + Oktober 1919
c2 Johanna Engelbertha (Daisy) * 11:09:1871 = 22:10:1871 (jonk oorlede)
c3 GEORGE FREDERIK GREWAR * 17:04:1873 te Uitenhage = 01:06:1873 (jonk oorlede)
c4 MARTHINUS GREWAR * 1875 te Uitenhage + 1884
c5 Johanna Catharina * 1876 + 1887
c6 DAVID GEORGE GREWAR (Boer van Ermelo) * 05:12:1877 te Ermelo + 28:05:1966 en begrawe op Ermelo x 24:12:1907 met Alida Susanna Alberts * 16:05:1885 te Plaas Waterval, Johannesburg + 06:12:1959 te Ermelo en begrawe in graf nommer 426 op Ermelo (3k)
d1 DAVID (Dave) GREWAR * 02:10:1908 te Plaas Waterval, Johannesburg (skoolinspekteur) + 07:07:1977 te Levanger, Noorweë (sy oorskot is in die Rebeccastraat-Krematorium se gedenktuin in Pretoria) x 19:12:1933 met Gertruida (Gerty) Jacoba Elizabeth Puren te Ermelo * 22:08:1914 te Bloemhof + 24:09:1992 te Pretoria (veras in Rebeccastraat Krematorium en oorskot is in die Gedenktuin in Pretoria) (2k)
d2 ANDRIES JOHANNES GREWAR (onderwyser op Krugersdorp) * 12:03:1910 te Waterval, Johannesburg + 07:12:2002 x 10:12:1938 te Springs met Lovina Elizabeth Swart * 08:11:1915 te Benoni + 01:02:1999 te Pretoria en begrawe te Heatherdale, D138, Akasia-begraafplaas. (4k)
d3 Sophia Catharina (boekhoudster) * 13:04:1916 te Johannesburg + 23:01:1993 te Pretoria en veras in Rebeccastraat se Krematorium, Pretoria en as gestrooi op Magaliesberg x 14:12:1940 te Ermelo met Abraham Petrus van den Berg * 31:12:1909 + 25:06:1973 en veras by Rebeccastraat Krematorium, Pretoria (1k)
c7 GERT THOMAS GREWAR (Parys) * 03:12:1880 + 1971 x ?
d1 Johlene x Van Reenen
c8 Lydia Johanna * 1882 te Middelburg + 21:01:1905
c9 Jeanetta Engelbertha (Bethlehem) * 24:08:1884 + 1969 x Hunger (2k)
d1 Theodore
d2 Dudley
c10 Baba seun * 1886 + sterf by geboorte
b9 GEORGE FREDERIK GREWAR (Kimberley) * 18:12:1845 + 10:12:1871
b10 Johanna Catharina Frederika Grewar * 26:07:1847 te Cuylerstraat, Uitenhage = 24:10:1847 + 26:10:1848
b11 Carolina Frederika Grewar * 06:01:1850 + 1923 te Johannesburg
b12 THOMAS JONES PATERSON GREWAR * 11:08:1851 te Uitenhage = 26:10:1851 + 1930 (?) x 24:03:1875 met Maria Johanna Wilhelmina Janse van Vuuren * 12:08:1854 te Kruisrivier (13k)
c1 DAVID GEORGE GREWAR * 28:12:1875 te Kruisrivier + 20:12:1878 te Graaff-Reinet (ongetroud)
c2 Anna (Nan) * 14:03:1877 te Kruisrivier + 08:06:1967 te Vaalwater, Nylstroom x 11:08:1903 te Uitenhage met John Rens
d1 Norman Stanley Rens * 24:06:1904 + 04:11:1904
c3 JOHN GREWAR (Pastoor Jack van Groenbossies, Port Elizabeth) * 24:10:1878 te Holfontein, Richmond (Kaap) + 1962 te Port Elizabeth x 12:02:1906 te Middelburg (Kaap) met Alice Frances Eckard (7k)
d1 CECIL JAMES GREWAR (Doonside N) * 01:10:1906 x in 1947 met Joan Giney in Engeland
e2 ALLAN GREWAR
d2 Aubrey (een van tweeling) * 01:10:1906 + 15:10:1906
d3 Margery * 08:10:1907 + 16:07:1912
d4 As klein kind oorlede
d5 Nog 'n kind klein oorlede
d6 Alice * ? x 1936 met Anthony Davenport Warton (Rhodesia) (3k)
d7 Nancy * 21:10:1921 x H.O. Barnard van Groenbossies, Port Elizabeth * 25:01:1920 (8k)
b12c4 THOMAS BERTIE GREWAR (Nylstroom) * 23:09:1880 te Holfontein, Richmond + 17:11:1968 te Vaalwater, Nylstroom x 27:04:1911 te Johannesburg met Annie Caroline Armstrong, d/v Robert Armstrong en Anna Carolina AURET + 12:02:1973 Bertie het op Grahanstown skool gegaan waar hy in 1898 gematrikuleer het. In 1901 het hy 'n sertifikaat in landmeting verwerf. Tussen 1905 en 1915 was hy 'n landmeter aan die Limpoporivier. Later het hy op die plaas "Zandrivier", naby Vaalwater in die Waterberg gaan boer. Hy is op sy plaas oorlede. (3k)
d1 ROBERT ALAN GREWAR * 03:06:1912 te Randfontein. Hy het skool gegaan in Mrs Farrant se plaasskool saam met haar kinders, Rupert en Kay, en ook aan die Rosebank Hoërskool in Johannesburg. Daarna het hy met tabak, mielies en ander gewasse saam met sy pa op Zandrivier geboer. Hy sterf op 15:07:1997 te Graaff-Reinet. Op 16 Desember 1947 is hy op Winterton, Natal, met Elsie Violet Dix getroud. Sy is op 28:08:1917 op Winterton getroud. Sy was die jongste dogter van Arthur Ernest Dix, wat in 1874 in Londen gebore is, en Emily Jeffreys English, wat op 30 September 1877 op die plaas Byrne Valley, Richmond, Natal gebore is. (3k)
handler * Engeland, en Sylvia Hume * Bloemfontein (2k) xx 18:12:1997 te Grahamstown met Denese Yvonne Lancaster nee Palm * 04:10:11961 te Johannesburg d/v Edward Palm * 25:09:1926 te Kaapstad en Yvonne Douglas * 30:09:1927 te Kimberley. (1k)
d2 Joyce Alison Grewar * 23:10:1914 x 25:09:1940 te Johannesburg met Ernest Coetzee * 17:05:1906 + (?) Administratiewe Beampte in die MOII in Johannesburg se Departement van Gesondheid xx met Bernard (Bernie) Lambert
d3 ERIC GREWAR (Barclays Bank) * 24:11:1917. Hy neem deel aan Tweede Wêreldoorlog, word in Noord-Afrika gevange geneem en was krygsgevangene in Italië en Duitsland. (Hy het ook by Barclays Bank gewerk.) + 1987 x Daphny Minnaar * 05:01:1926 (haar moeder was 'n familielid van die Boereleier, genl. Andries Pretorius)
c5 Johanna Wilhelmina Grewar * 24:11:1881 te Holfontein, Richmond x 03:07:1906 met John Frederick Dolley (4k)
d1 Elaine Dolley * 30:12:1906
d2 John Frederick Dolley * 19:08:1908
d3 Iris Dolley * 28:11:1911 x Dick Wait
d4 Norman Dolley * 21:07:1913
c6 Maria Grewar * 21:10:1883 te Schutz Rama, Grikwaland-Wes x 17:08:1917 te Johannesburg met Joe Gubb (7k)
d1 Marian Edna (Meg) Gubb * 27:01:1909
d2 Nancy Grewar Gubb * 11:12:1910
d3 Joseph Gauntlet Gubb * 05:05:1912 (verbonde aan S.A. Lugmag, Voortrekkerhoogte, Pretoria x (?) (2 dogters)
d4 Jean Gubb * 06:12:1914
d5 Tommy Grewar Gubb * ?
c7 GEORGE FREDERICK GREWAR * 14:05:1886 te Sanddrift, Grikwaland-Wes + 03:09:1888 te Johannesburg
c8 HENRY LESLIE GREWAR * 29:10:1887 te Gemsbokfontein, Johannesburg + 20:08:1927 te Tu Rewa, Colesberg (vermoor) x 1912 met Sophie Eckard (4k)
d1 Sophie
d2 Alice
d3 Mary
d4 DOUGLAS GREWAR
c9 STEPHANUS GREWAR * 1887 + 1904
c10 LESLIE JANSE VAN VUUREN GREWAR * 10:07:1889 te Kruisrivier + 31:08:1906 te Randfontein
c11 NORMAN NEVILLE GREWAR * 18:07:1891 te Kruisrivier + 01:10:1958 te Bulawayo x 23:06:1919 met Sarah J. Dorothea Schnetler (of Snetler?) * 06:08:1891 + 08:11:1971 in Port Elizabeth (5k)
d1 Phyllis Doreen Grewar * 03:03:1920 te Port Elizabeth x in Port Elizabeth met Arthur Morris (4k)
d2 WALLACE ALBERT GREWAR * 31:01:1922 te Port Elizabeth x Dolly du Toit
d3 NORMAN MCKENZIE GREWAR * 1924 te Port Elizabeth x Julia Bubb (of Gubb?) (2k)
d4 GORDON GRAHAM GREWAR (Phalaborwa) * 1926 x Heila van Greunen
d5 ERIC DAVID GREWAR (Salisbury) * 1928 x Faitk (?) (1k)
c12 DONALD MACDONALD GREWAR * 15:08:1894 te Kruisrivier, Uitenhage + 30:01:1973 te Germiston x 13:05:1916 te Port Elizabeth met Anna Schnetler * 16:04:1893 + 10:10:1966 te Germiston (6k) xx 1974 te Bulawayo met Rotsie (?)
d1 Madge Grewar * 15:10:1916 + 24:11:1984 x Charles Frost te Uitenhage * (?) + 22:07:1982 (geen kinders)
d2 THOMAS JONES PATERSON (Tommy) GREWAR * 22:04:1919 (Phalaborwa kopermyn) + 06:09:1982 at Phalaborwa x Helen Christina Fraser * te Springs (4k) xx Benn (they live in Fairlands).
b12c12d3 Marjorie Grewar * 1921 + 1970 x Meyer de Villiers (2k)
d4 Dulcie Grewar * (?) x Alan Lundberg (6k)
d5 Joan Grewar x Neville Todd (2k)
b12c12d6 SYDNEY MAURICE GREWAR (Phalaborwa) * 21:06:1929 at Uitenhage + 14 January 2004 x 26:05:1951 at Boksburg with Joyce Fay Tutt (parents were Gladys Otelia Paech and John Bertram Tutt, both of Uitenhage) * 21:04:1932 at Uitenhage (3k)
b12c13 Grace Grewar * 1895 + 1987 x Owen Leslie (?) te Uitenhage (?) (4k)
d1 Keith Leslie * 1920 (?) x Dolly (?) (Neem aan Tweede Wêreldoorlog deel as lid van die S.A. Lugmag)
d2 Patrick Leslie * 1920 (?) (Tweelingbroer van Keith) x Maureen (?)
d3 Peggy (Margaret?) Leslie * (?) x (?) Naudé
d4 Derick Leslie (argitek van Durban) * (?)

Om die privaat-stamboom op datum te hou, is dit noodsaaklik dat inligting oor enige veranderinge in jul famalie - soos 'n baba wat gebore is, iemand wat getrou het, iemand wat gesterf het, iemand wat 'n prestasie gelewer het, adresveranderinge, ens - onverwyld aan my verskaf moet word. Enige inligting oor Grewars in Suidelike Afrika kan aan my gestuur word by:

Peter G. Murray
Posbus 66503
Riebeeckstad
9469.
Tel. 057-388-2952
E-pos: petermurray46@gmail.com

(c) Peter Murray, 2005. Laas bygewerk 2011-01-14. http://www.murray.za.net/grewar/stamboom.html